دفتر عنایت پاشا رهروان
  • بازديد معاون محترم رئيس جمهور و رياست سازمان برنامه وبودجه كشور

    جناب آقاي دكتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رياست سازمان برنامه وبودجه كشور ازاسكله ومجموعه گردشگري مارينو در بندر انزلي بازديد نموده ،عنايت پاشا رهروان در اين بازديد توضيحاتي رو در مورد نقش اين مجموعه در ايجاد اشتغال وتوسعه گردشگري در اين منطقه ارائه نمود.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir