دفتر عنایت پاشا رهروان
  • برنامه هاگروه دردومحورتوسعه اقتصادي وتوسعه اجتماعي

    عنايت رهروان رئيس گروه توسعه امير كبير با بيان اينكه اين تشكيلات بيش از يك دهه فعاليت دارد و در راستاي اهداف خود برنامه هاي بسيار گسترده اي را با حضور هزارن مخاطب اجرا كرده ؛براي سال جاري برنامه ها گروه در دو محور توسعه اقتصادي وتوسعه اجتماعي انجام مي شود و در اين راستا خدمات مشاوره،آموزش،مدريت پروژه وسرمايه گذاري را ارائه وبرنامه هاي مختلفي را در قالب همايش،كارگاه آموزشي،نشست تخصصي،رويدادكار آفريني،بازديدها علمي،نمايشگاه،چاپ كتاب ومقالات،امور بشردوستانه و...اجراءمي شود.

    بندرانزلی، قبل از كاخ میان پشته،جنب پل تاریخی غازیان وناوتیپ نیروی دریایی،عمارت شمس
    تلفکس: 01344511401 | ایمیل: info@mpgco.ir